Terms and Conditions

Nederlands

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2020, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40507574 van toepassing.
– Algemene Leveringsvoorwaarden

Op al onze aankopen zijn de FHI Algemene Inkoopvoorwaarden 2010, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40507574 van toepassing.
– Algemene Inkoopvoorwaarden

Een exemplaar van de voorwaarden zenden wij u desgewenst kosteloos toe en is hier te downloaden.

International

All our offers and agreements are governed by the FHI General Conditions of Delivery 2020 issued by FHI, Federation of Technology Branches, filed at the Chamber of Commerce under the number 40507574.
– General Terms and Conditions

All our purchases are governed the FHI General Conditions of Purchase 2010 issued by FHI, Federation of Technology Branches, filed at the Chamber of Commerce under the number 40507574.
– General Conditions of Purchase

These general conditions are available for free at our company and can be downloaded here.