EMBIPRO

In het project EMBIPRO werkt INCAA Computers samen met partners Indes, Van Raam, Sigmax, Hencon, en Roessingh R&D (RRD) aan het vernieuwen van hun productengamma met de mogelijkheden van het Internet of Things (IoT).

 

Deze samenwerking heeft als doel de kwaliteit en beleving van de geleverde producten en diensten te vergroten. De specifieke focus hierbij ligt op gezondheid en welzijn, duurzaam energiegebruik, efficiënt gebruik van grondstoffen en een veiligere werk- en leefomgeving.

Indes, Van Raam en Hencon realiseren in dit project diverse nieuwe slimme producten voor de mobility markt (bijv. intelligente rolstoelondersteuning, slimme tilliften, aangepaste fietsen en speciale industriële mobiliteitsoplossingen), op het gebied van industrie, zorg, en leisure, waarmee fysieke belasting verregaand kan worden verminderd, de levensduur van producten kan worden vergroot, continue productoptimalisatie mogelijk wordt en onderhouds- en servicekosten tot een minimum worden gereduceerd door condition- & risk based maintenance. De producerende consortiumpartners en gebruikers worden gevoed met diepgaande inzichten op basis van (big) data-analyses vanuit onderzoeksinstituut Roessingh Research & Development over het gebruik onder praktijkomstandigheden en de fysieke belasting. Sigmax verzorgt de dataverwerking en –interpretatie door middel van een te ontwikkelen cloud gebaseerde IoT backend.

De technologische expertise van INCAA Computers maakt de ontsluiting van gebruikersdata mogelijk.

De hier genoemde activiteiten worden mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie en OP Oost.