UIVER

INCAA Computers werkt mee aan project UIVER.

In het project UIVER werkt INCAA Computers samen met partners Veiligheidsregio Twente, Robor Electronics B.V., State of Motion B.V., RJ Safety & Security B.V., Stichting Saxion en de Universiteit Twente aan een proeftuin op het gebeid van drone-technologie. Dit project wordt met een financiële bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en OP Oost ondersteund.  Het doel is om aan de hand van praktijkvoorbeelden nieuwe drone-technologieën toe te passen in concrete marktgerichte plannen en projecten.

UIVER staat voor Unmanned Intelligent Verification & Effective Response en bestaat eruit dat, met de inzet van drones, veiligheidssystemen bij inbraak, vermissing en verkeersongevallen zullen worden getest en ontwikkeld. Ook moet het project in de uitbouw van een drone-testfaciliteit op de Twente Safety Campus gaan voorzien. De faciliteit wordt in een volgende stadium commercieel ingezet voor verdere ontwikkeling van drones en het verbeteren van veiligheid.